Schenken & nalaten

U kunt de Health Foundation Limburg (HFL) op diverse manieren financieel steunen.

Zo is het mogelijk om met een maandelijks bedrag donateur te worden (zie hiervoor de afzonderlijke fondsen). Maar ook een schenking of nalatenschap behoort tot de mogelijkheden. HFL is een door de overheid erkende charitatieve instelling die is vrijgesteld van heffing van schenkings- en successierechten. Dat betekent dat het bedrag dat u schenkt of nalaat volledig ten goede komt aan het goede doel. In het geval van schenkingen neemt Health Foundation Limburg vanaf een schenking of Fonds op Naam vanaf € 10.000,- de kosten voor het passeren van de akte bij de notaris voor haar rekening. Over deze en andere mogelijkheden leest u op deze pagina.

Bankgegevens Health Foundation Limburg per fonds:

  • Health Foundation Limburg, Hart en vaat Onderzoekfonds Limburg, IBAN: NL54 INGB 0657 1814 20
  • Kankeronderzoekfonds Limburg, IBAN: NL06 INGB 0005 0439 12
  • Health Foundation Limburg, Jonge brein onderzoekfonds Limburg, IBAN: NL11 INGB 0657 5268 35
  • Health Foundation Limburg, Alzheimeronderzoekfonds Limburg, IBAN: NL72 INGB 0005 0739 58
  • Health Foundation Limburg, Diabetesonderzoekfonds Limburg, IBAN: NL46 INGB 0006 4512 44
  • Health Foundation Limburg, Kinderonderzoekfonds Limburg, IBAN: NL64 INGB 0657 5494 52

Bank: ING Bank te Maastricht


Belgische banknummer:

IBAN: BE79 7350 3389 6333
BIC: KREDBEBB
Tenaamstelling: Stichting Health Foundation Limburg


Meer weten? Neem contact met ons op via telefoonnummer (043) 407 73 63.
Health Foundation Limburg gaat zorgvuldig om met de door haar verworven financiële steun.
Een sterke organisatie en stringent beleid staan aan de basis daarvan.