anbi groot

Health Foundation Limburg
heeft een ANBI status. Dit houdt in dat wij door de Belastingdienst zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs aan fondsen van HFL.
Giften kunnen, binnen de daarvoor geldende regels, van de inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Met name voor bedrijven, maar zeker ook voor particulieren, is dit interessant omdat een gift op deze manier veel minder kost.

Meer informatie hierover vindt u op www.anbi.nl.