Structuur

Vaste waarden voor Health Foundation Limburg zijn Bestuur, Comité van Aanbeveling en de Commissies. De speerpunten (hart- en vaatziekten, kanker, geestelijke gezondheidszorg en chronische ziekten) kennen elk hun commissie en/of bestuur ressorterend onder het bestuur van Health Foundation Limburg. 

Health Foundation Limburg heeft verder een Raad van Toezicht en voor de uitvoering een bureau fondsenwerving waarin een aantal professionele krachten zich bezighoudt met database, service, research, marketingtechnieken en communicatie.