Algemeen

Health Foundation Limburg werft fondsen ten behoeve van de topreferente zorg- en onderzoeks-programma's van het Maastricht UMC+. Deze omvatten medisch-wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten, kanker, geestelijke gezondheidszorg en chronische ziekten.

Health Foundation Limburg is een instelling van algemeen maatschappelijk nut. Haar activiteiten worden mogelijk gemaakt door Stichting Sint Annadal te Maastricht.


Corporate brochure

Hfl brochure 2016 Pagina 01  

Structuur

Vaste waarden voor Health Foundation Limburg zijn Bestuur, Comité van Aanbeveling en de Commissies. De speerpunten (hart- en vaatziekten, kanker, geestelijke gezondheidszorg en chronische ziekten) kennen elk hun commissie en/of bestuur ressorterend onder het bestuur van Health Foundation Limburg. 

Health Foundation Limburg heeft verder een Raad van Toezicht en voor de uitvoering een bureau fondsenwerving waarin een aantal professionele krachten zich bezighoudt met database, service, research, marketingtechnieken en communicatie.